Główna      Szukaj      Mapa strony
      Strona główna
      O nas
      Oferta dla przychodni
      Oferta dla firm
      Oferta dla pacjentów
      Praca
      Kontakt

 POMOC DORAŹNA TO:
 NA PACJENTÓW CZEKAJĄ:
  • Lekarze interniści
  • Lekarze pediatrzy
  • Pielęgniarki
  • w pełni wyposażone gabinety lekarskie
  • w pełni wyposażone karetki pogotowia
 Nocna i świąteczna wyjazdowa pomoc pielęgniarska

Rozmiar: 6839 bajtów Są to świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w domu świadczeniobiorcy przez pielęgniarkę wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia i pielęgnacji. Świadczenia wyjazdowej opieki pielęgniarskiej wykonywane są na zlecenia lekarza POZ w godzinach funkcjonowania nocnej i świątecznej pomocy medycznej.

W ramach nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki świadczeniodawca zobowiązany jest do:
  • 1.zapewnienia niezbędnej pomocy medycznej
  • 2. zapewnienia ciągłości leczenia, w przypadkach wymagających dalszego postępowania, poprzez wskazanie ośrodków i miejsc, w których proces przywracania zdrowia może być kontynuowany
  • 3. orzekania i opiniowania o stanie zdrowia w uzasadnionych przypadkach
  • 4.zapewnienia świadczeniobiorcy ciągłości pielęgnacji i pielęgniarskich zabiegów leczniczych
W przypadku konieczności wezwania zespołu ratownictwa medycznego, odpowiednio lekarz lub pielęgniarka pozostaje w miejscu udzielania świadczenia do czasu przyjazdu zespołu.

Zgodnie z tymi warunkami firma nasza świadczy usługi nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej bezpłatnie dla pacjentów przebywających na dzielnicy górnej ( poza obszarem Łaskowice I Chocianowice). Usługi wyjazdowej opieki lekarskiej realizowane są szczególnie w przypadku osób starszych, niepełnosprawnych oraz małych dzieci z wysoką gorączką. Wizyty realizowane są w kolejności zgłoszeń w miarę możliwości jak najszybciej. Maksymalny czas oczekiwania na wizytę domową wynosi do 4 godzin. Wizyty wykonywane są przez lekarzy internistów i pediatrów autem osobowym. Zamawianie wizyt domowych odbywa się w godzinach funkcjonowania nocnej i świątecznej pomocy medycznej pod numerem telefonu: 042 630 84 23
 
pogotowie prywatne:  19484

transport sanitarny:  19484

biuro:     (0-42) 630-84-23